Žáci 8. a 9. třídy se i v letošním školním roce účastnili prvního kola celorepublikové vědomostní soutěže IT-SLOT 2023. Soutěžilo se v IT vědomostních znalostech.

Soutěž proběhla formou online testu. Zúčastnilo se ho celkem 13 952 žáků z 299 škol z celé České republiky.

Z naší školy se účastnilo 20 žáků. Prvních 50 nejlepších soutěžících postupuje do finále v Praze. V letošním ročníku soutěže naši soutěžící neměli moc štěstí. Do finálového kola soutěže IT-SLOT 2023 se nikdo z našich žáků neprobojoval.

Nejlepšího výsledku za školu dosáhl Martin Němeček ze třídy 9.A. Druhého nejlepšího výsledku za školu dosáhl Petr Dostal (9.A) a na třetím místě se za školu umístila Tereza Szotková (9.A).

Všem zúčastněným děkujeme za reprezentaci školy. 

Ing. Monika Brandlová