Dne 7. 3. 2024 se uskuteční na ZŠ Majakovského, která se od nového školního roku 2024/25 slučuje s ZŠ a MŠ U Studny, „Den otevřených dveří“ pro všechny budoucí prvňáčky. Děti si  s rodiči přijdou prohlédnout školu, učebny, družinu i jídelnu, seznámí se s prostředím školy, ale i s jednotlivými pedagogy. Cestou je bude provázet školní maskot – Dráček.

Na den otevřených dveří bude pak navazovat zápis do prvních tříd v měsíci dubnu. Zápis se bude konat jak na ZŠ Majakovského, tak na ZŠ U Studny s tím, že bychom rádi, po vzájemných konzultacích, otevřeli jednu 1. třídu v budově ZŠ Majakovského a dvě 1. třídy v budově ZŠ U Studny – vše pod hlavičkou ZŠ U Studny.  Rádi bychom pozvali všechny zájemce na návštěvu naší školy, která se  od nového školního roku bude sice jinak jmenovat, ale pro naše žáčky se tím nic nezmění.

TĚŠÍME SE NA BUDOUCÍ PRVŇÁČKY.