Naše škola je zapojena do projektu: „AdTech“

Cíl projektu: Zvýšení relevantnosti obsahu vzdělávání pro potřeby trhu práce s cílem zlepšit uplatnitelnost na trhu práce. Vytvoření lepších podmínek pro kvalitní přípravu žáků ZŠ pro jejich uplatnění v technických oborech v reakci na poptávku místních zaměstnavatelů v Karviné a Prievidzi po technicky vzdělané pracovní síle.

Název operačního programu: Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika

Období: 01. 02. 2018 – 30. 06. 2020
Partneři: přeshraniční partner – Město Prievidza
Poskytovatel: Evropská Unie
Celkový rozpočet: 211.574,76 EUR
Rozpočet SMK: 110.389,16 EUR
Rozpočet Prievidza: 101.185,60 EUR

interreg.jpg