Dne 8.12.2023 jsme se zúčastnili krajského kola soutěže Mladý chemik v Ostravě na Střední průmyslové škole chemické. V soutěži si prověřilo své znalosti 256 žáků Moravskoslezského kraje

Naši školu reprezentovali žáci 9.A Tereza Szotková, Martin Němeček, Markéta Dudová.

Žákům děkuji za účast v soutěži a přeji hodně štěstí v dalších aktivitách.

Foto - viz fotogalerie.

Mgr. Jiřina Stenchlá

Žáci 8. a 9. třídy se i v letošním školním roce účastnili prvního kola celorepublikové vědomostní soutěže IT-SLOT 2023. Soutěžilo se v IT vědomostních znalostech.

Soutěž proběhla formou online testu. Zúčastnilo se ho celkem 13 952 žáků z 299 škol z celé České republiky.

Z naší školy se účastnilo 20 žáků. Prvních 50 nejlepších soutěžících postupuje do finále v Praze. V letošním ročníku soutěže n...

11.10. 2023  proběhla celorepubliková soutěž Přírodovědný klokan. Soutěže se zúčastnilo 13 žáků 8. a 9. třídy. Mezi nejlepšími se umístili:

1.místo: Tereza Szotková, 9.A (55 bodů)

2.místo: Marie Mrazíková, 8.A (54 bodů)

3.místo: Marek Krejčí, 8.A (50 bodů)

Všem zúčastněným žákům děkujeme za skvělé výsledky a reprezentaci školy. 

Mgr. Jiřina Stenchlá

Dne 17.5.2023 se uskutečnilo v Bohumíně na DDH okresní kolo dopravní soutěže mladých cyklistů. I přes nepřízeň počasí podali všichni účastníci této soutěže skvělé výsledky. V konkurenci družstev z okresu Karviná v kategorii starších žáků se nám však nepodařilo získat medailovou pozici. Ale i přesto si naši žáci tuto soutěž užili a náročné deštivé počasí jim nevzalo úsměv na tváři. Děkuji za rep...

Dne 4.5.2023 se konalo na DDH v Karviné městské kolo dopravní soutěže mladých cyklistů. Naši školu reprezentovali  žáci v obou kategoriích. 

V kategorii mladších žáků Adélka Brecherová, Klaudie Kleinová, Šimon Vlk a Martin Tamáš. Žáci 4. ročníku byli nejmladšími účastníky a obsadili 5. místo. 

V kategorii starších žáků soutěžili Lenka Juřičková, Tereza Szotková, David Habrda a Tomáš Kanaloš. Žáci...

Dne 28.5.2023 se konala v PARKU BOŽENY NĚMCOVÉ v AREÁLU LODĚNICE soutěž z angličtiny s názvem ECO GAMES. Soutěže se zúčastnili žáci 3., 4. a 5. třídy (Karel Podzimek, Ondřej Krůl a Klaudie Kleinová) a umístili se na krásném 9. místě. Děkujeme za reprezentaci školy.

Foto - viz fotogalerie

Dne 24.4.2023 se uskutečnilo na naší škole školní kolo dopravní soutěže mladých cyklistů. Žáci si ověřili své znalosti v pravidlech silničního provozu, předvedli jízdu zručnosti na kole.

Nejlepší dva chlapci a dvě dívky v kategorii mladších žáků (10-12) let a také 2 chlapci a dvě dívky v kategorii starších žáků (13-16) let budou reprezentovat školu 4. května v městském kole dopravní soutěže, kte...

V průběhu měsíce března žáci řešili v hodině matematiky záludné matematické úlohy. Jednalo se o celorepublikovou matematickou soutěž Pangea. Velké díky patří žákům, kteří se umístili skvěle v rámci Moravskoslezského kraje. Dětem děkuji za reprezentaci školy.

Foto - viz fotogalerie.

Mgr. Jiřina Stenchlá

4. třída

1. Šimon Vlk                                     92. místo v Moravskoslezském kraji

2. M...

V pondělí 20. března 2023 si někteří žáci zpestřili výuku matematiky účastí v soutěži Matematický klokan.

I přes vysokou nemocnost žáků se této soutěže na 2. stupni zúčastnilo 20 žáků. Zapojili se i žáci 4. a 5. třídy.

A jak se umístili?

Nejúspěšnější řešitelé:

V kategorii Klokánek (4. a 5. třída):

1. místo Šimon Doleček 4.A, Matěj Sivák 4.A

2. místo Ondřej Krůl 4.A, Klaudie Kleinová 5.A

3. místo Š...

V úterý 7. 3. 2023 to na chodbách školy opět svištělo, ze všech stran byla slyšet angličtina i němčina, žáci 1. - 5. tříd soutěžili v jednoduchých úkolech (barvičky, dny v týdnu, pozdravy...). A jak jim to šlo?
Zde jsou ti nejúspěšnější:

Anglický jazyk:

1.A – Matyáš Doleček, Dominik Miterko

2.A – Richard Mynář, Nela Mertová

3.A – Tobiáš Synek, Sebastián Synek

4.A – Ondřej Krůl, Šimon Doleček

5.A ...

Tři žáci 5.A třídy se zúčastnili krajského kola odborné technické soutěže – talent pro firmy, která se konala  v Ostravě v areálu Černé louky. Měli za úkol postavit ze stavebnice Merkur „Robot budoucnosti“.

Ve spolupráci s žáky Střední školy techniky a služeb Karviná se kterými tvořili tým, se jim robot povedl a získali krásné 2. MÍSTO.

Foto - viz fotogalerie. 

Mgr. Silvie Vlčková

 

Dne 11.1.2023 proběhlo školní kolo astronomické olympiády. Žáci řešili  záludné úlohy z fyziky týkající se Vesmíru. V letošním roce se zúčastnilo  této soutěže 20 žáků.  Úspěšní řešitelé postupují do krajského kola astronomické olympiády. Výsledky v jednotlivých kategoriích jsou tyto:

V kategorii GH 6. a 7. třída ZŠ (úspěšní řešitelé)

  • Jakub Švec (6.A) - 36 b    
  • Kristýna Němečková (7.A) - 34 b  
  • Ma...

Někteří žáci naší školy se zúčastnili celostátní soutěže „Bobřík informatiky“. Soutěžilo se v několika kategoriích. V letošním ročníku soutěže však žáci neměli potřebné štěstí. Nikdo ze soutěžících neulovil pomyslného „BOBŘÍKA INFORMATIKY“. Některým žákům chybělo k úspěchu jen pár bodů. Kdo dosáhl nejlepších výsledků v jednotlivých kategoriích?

  • V kategorii MINI – Šimon Doleček (4.A).
  • V kategorii ...

V pátek 9.12.2022 jsme se zúčastnili krajské soutěže Mladý chemik. Soutěž proběhla na Střední průmyslové škole chemické v Ostravě. Konkurence byla veliká 300 žáků ze 101 škol, zadáni složité a náročné, ale zvládli jsme to. Po testu nás provedli po škole. Ukázali nám moc pěkné laboratoře a provedli ukázku velice zajímavých pokusů. Už se těšíme až si je uděláme ve škole. Odvezli jsme si s sebou n...

Dne 24. 11. 2022 proběhlo na naší škole poprvé  školní kolo soutěže Mladý chemik. Do soutěže se zapojili především žáci 9. ročníku. Tato soutěž  je pořádána  SPŠCH Ostrava pro žáky 8. a 9. ročníku.

Žáci během 40 minut řešili 6. úloh z anorganické chemie. Zvládli názvosloví sloučenin, chemické operace - dělení směsí, molekulovou hmotnost, chemické rébusy, chemické výpočty, křížovku. Maximální bo...

Ve dnech 10. až 16. listopadu 2022 probíhala online soutěž IT-SLOT. Jedná se o vědomostní soutěž pro žáky 8. a 9. tříd v oblasti IT.

Hodnotícím kritériem pro případný postup do republikového finálového kola pro prvních 50 nejlepších soutěžících byl počet správných odpovědí, rovněž dosažený čas pro splnění testových otázek. Ve finálovém kole budou nejúspěšnější žáci soutěžit o hodnotné ceny – not...

I letošní školní rok si 22 žáků zkusilo vyřešit záludné slovní úlohy matematické soutěže Pythagoriáda. Úlohy byly obtížné, bohužel se letos nikomu nepodařilo získat 9 bodů a postoupit do okresního kola.

Děkuji všem soutěžícím za účast a pevně věřím, že v příštím roce budou žáci úspěšnější.

Mgr. Jiřina Stenchlá

Pořadí umístění:

6. A 

  • 1. místo: Lyčka Jan 
  • 2. – 3. místo: Miriam Tomesová, Duda David ...

V letošním roce se do soutěže zapojilo pouze 14 soutěžících.

Objevili se však skvělí počtáři na 1. stupni v 3.A Karel Podzimek a Tobiáš Synek, kteří se letos poprvé zapojili do této soutěže a skvěle reprezentovali naši školu.

Mezi žáky na 2. stupni dopadlo umístění takto:

1. místo Jakub Švec z 6.A

2. místo David Duda z 6.A

3. místo a 4. místo Lenka Juřičková z 9. A a Martin Němeček z 8.A.

Všem žáků...

Kategorie Kadet žáci 8. a 9. třídy

Na naší škole proběhla 12. 10. 2022 soutěž Přírodovědný Klokan. Soutěže se zúčastnilo 21 žáků z 8. a 9. tříd. Žáci si prověřili své znalosti z matematiky, fyziky, chemie, biologie a zeměpisu. Otázky byly záludné a podle stupně obtížnosti byly obodovány 3, 4 a 5 body, které mohl žák získat v případě, že odpověděl správně.  Za špatnou odpověď se odečítal 1 bod. ...

Zúčastnili jsme se soutěže Talenty pro firmy – T-Profi. Ve spolupráci s firmou Lift Components a Střední školou techniky a služeb Karviná jsme se zúčastnili soutěže, kterou pořádala Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje. Soutěžní družstvo tří žáků 5.A a tří žáků SŠTaS sestavovalo ze stavebnice Merkur elektrárnu a soustruh. Bylo to náročné, ale tým z Karviné si s tímto těžkým úkolem...

:
: