V pondělí 20. března 2023 si někteří žáci zpestřili výuku matematiky účastí v soutěži Matematický klokan.

I přes vysokou nemocnost žáků se této soutěže na 2. stupni zúčastnilo 20 žáků. Zapojili se i žáci 4. a 5. třídy.

A jak se umístili?

Nejúspěšnější řešitelé:

V kategorii Klokánek (4. a 5. třída):

1. místo Šimon Doleček 4.A, Matěj Sivák 4.A

2. místo Ondřej Krůl 4.A, Klaudie Kleinová 5.A

3. místo Šimon Vlk 4.A

V kategorii Benjamin (6. a 7. třída): 

1. místo Aleš Dvořáček 7. A

2. místo Marek Krejčí 7. A

3. místo Jan Lyčka 6.A

V kategorii Kadet (8. a 9. třída): 

1. místo Tereza Szotková 8. A

2. místo Martin Němeček 8.A 

3. místo Kristýna Klečková 9.A

Všem soutěžícím blahopřejeme a děkujeme za účast!

Foto - viz fotogalerie

Mgr. Jiřina Stenchlá