Vážení rodiče, milí žáci a kolegové.

Srdečně Vás zdravím na prahu dalšího školního roku, věřím, že jste si odpočali a  školy se všichni těšíte. Během školních prázdnin jsme pracovali na některých věcech:

  1. Byli jsme zařazeni do projektu ITI k rekonstrukci učebny výpočetní techniky.
  2. Projekt šablony III – projekt bude pokračovat, bude se týkat doučování žáků a již máme schválen projekt ŠABLONY IV, od ledna 2023.
  3. Nové www stránky školy (ZŠ i MŠ).
  4. Nové elektrorozvody a světla v mateřské škole ve spolupráci se zřizovatelem.

Mimo tyto velké opravy jsme prováděli mnoho dílčích oprav a zušlechtění jako běžnou údržbu.

Jako novou věc Vám nabídneme spolupráci se školním psychologem, který se zabývá řešením výukových, výchovných i sociálních obtíží žáků v některých rodinách. Vše řešíme s PPP.

Budeme pokračovat ve spolupráci na jazykových projektech (testy Cambridge) i ve spolupráci se SŠTaS v Karviné budeme nadále pokračovat v krajském projektu OKAP (kroužky a exkurze pro žáky), pokud to situace dovolí. I nadále pokračuje naše škola v zapojení do celoměstského projekt MAP, nově se zapojí do spolupráce se Slezským vzdělávacím centrem, kde budou žáci rozvíjet technické kompetence v oblasti přírodních věd a IT.

Také ve sportovní oblasti hodláme pokračovat v našich prioritách basketbalu a plavání. Chlapecký basketbal bude i nadále pokračovat v sepětí s TJ Sokol Karviná a basketbal dívek s nově vzniklým subjektem SBŠ Karviná dostane na  ZŠ Majakovského také prostor. Věřme, že situace dovolí i návrat  k výuce plavání, které se však bude konat na plavecké učebně DEJA z důvodu rekonstrukce krytého bazénu STaRS statutárním městem Karviná.

Před blížícím se začátkem školního roku budeme zveřejňovat na stránkách školy i sociálních sítích další informace, důležité pro žáky i rodiče, které se týkají organizace výuky i komunikace s vedením školy i pedagogy.

S přátelským pozdravem Vám všem a těšíme se na Vás.

Mgr. Roman Hamrus a další členové vedení školy