Mgr. Silvie Vlčková
Konzultační hodiny: dle domluvy
Kontakt – email: silvie.vlckova@zs-majakovskeho.cz

Standardní činnosti školního metodika prevence:

  • Spolupráce při řešení výchovných problémů, svolávání individuálních pohovorů nebo výchovných komisí, jednání s rodiči, žáky či pedagogy
  • Spolupráce s Magistrátem města Karviné, Policií ČR, Okresním soudem v Karviné
  • Spolupráce s výchovným poradcem a s ostatními pedagogickými pracovníky při odhalování a sledování projevů sociálně patologických jevů a navrhování opatření pro jejich eliminaci
  • Spolupráce s výchovným poradcem při evidenci neomluvené absence, odhalování skrytého záškoláctví a ohlašování neomluvené absence
  • Spolupráce s organizacemi, které zajišťují odborné besedy v rámci primární prevence
  • Spolupráce při zlepšování celkového klimatu na škole a při zamezování šíření sociálně patologických jevů (zlepšení vztahů mezi žáky navzájem, mezi pedagogy a žáky, mezi pedagogy a rodiči a mezi pedagogy)