Vážení rodiče,
pokud má dítě předčasně odejít z vyučování (plánovaná návštěva lékaře apod.) a vy si pro něj nemůžete přijít, vyplňte dopředu jeden z níže uvedených formulářů a doručte ho třídnímu učiteli svého dítěte.