Kategorie Kadet žáci 8. a 9. třídy

Na naší škole proběhla 12. 10. 2022 soutěž Přírodovědný Klokan. Soutěže se zúčastnilo 21 žáků z 8. a 9. tříd. Žáci si prověřili své znalosti z matematiky, fyziky, chemie, biologie a zeměpisu. Otázky byly záludné a podle stupně obtížnosti byly obodovány 3, 4 a 5 body, které mohl žák získat v případě, že odpověděl správně.  Za špatnou odpověď se odečítal 1 bod. Při řešení úloh se nesmělo používat kalkulačky ani tabulky.

Nejlepší řešitelé:

1. místo Martin Němeček 8.A

2. místo Viktor Stefanov 9.A  

3. místo Tomáš Mihalík  9.A

Děkuji všem žákům za aktivní účast v této soutěži a reprezentaci školy.

Mgr. Jiřina Stenchlá