V letošním roce se do soutěže zapojilo pouze 14 soutěžících.

Objevili se však skvělí počtáři na 1. stupni v 3.A Karel Podzimek a Tobiáš Synek, kteří se letos poprvé zapojili do této soutěže a skvěle reprezentovali naši školu.

Mezi žáky na 2. stupni dopadlo umístění takto:

1. místo Jakub Švec z 6.A

2. místo David Duda z 6.A

3. místo a 4. místo Lenka Juřičková z 9. A a Martin Němeček z 8.A.

Všem žákům děkuji za skvělou reprezentaci naší školy, jelikož se 9 z 14 zúčastněných žáků umístilo mezi 75% nejlepších řešitelů základního kola.

Pevně věřím, že v příštím roce přibude soutěžících žáků, a že se některému z nich  podaří probojovat do krajského kola.

Mgr. Jiřina Stenchlá