Po několikaleté odmlce jsme se tento rok opět mohli zúčastnit fotbalového turnaje „O pohár ředitelky školy ZŠ U Lesa“, která je určena pro děti ze školních družin Karviné. Konkurence byla veliká, protože se do turnaje přihlásilo 7 týmů. Po odehrání všech zápasů se nejvíce radovalo družstvo z naší školní družiny, protože celý turnaj vyhrálo, a na celý rok získalo do vlastnictví krásný putovní pohár. Blahopřejeme.

Foto - viz fotogalerie.

Mgr. Lenka Polachová