Dne 6.6.2023 proběhl štafetový běh žáků prvních stupňů základních škol v Karviné. Závod se uskutečnil v areálu parku B. Němcové. Počasí nám přálo, a tak nic nebránilo v porovnání se s ostatními žáky karvinských škol. Ve velmi vyrovnaných výkonech se nám nakonec podařilo získat fantastické třetí místo a potvrdit si stále vzrůstající výkonnost žáků naší školy. Všem zúčastněným děkuji za skvělou reprezentaci školy a za nasazení při tomto týmovém výkonu. 

Mgr. Radek Krnáč