Žáci 9. ročníku Tomáš Palian a Viktor Stefanov se od listopadu minulého roku účastnili projektu ARV, který se zabývá energetickou soběstačností budov pomocí fotovoltaických panelů. Projekt byl rozdělen na čtyři semináře. V prvním semináři se žáci dozvěděli o zelené energii. V druhém semináři byl žákům zadán úkol, který spočíval v tom, že si vylosovali jednu z budov v Karviné - polikliniku, Obecní dům Družba, Regionální knihovnu. Danou budovu jsme měli navrhnout energeticky soběstačnou.

Model budovy jsme vytvořili v programu PV*SOL, dále jsme na budovu instalovali FVE. Danou práci jsme dělali cca 3 měsíce. Na toto setkání také dorazila televize POLAR, která s námi žáky vedla rozhovor. 

Na třetím semináři jsme prezentovali své výsledky v prezentacích, které byly hodnoceny. Projektu se zúčastnilo celkem 10 karvinských škol, z toho 2 střední školy. Po zhruba měsíci a půl bylo slavnostní vyhlášení a předání cen. 

Celkově jsme se umístili na krásném 5. místě z 10 se ztrátou 6 bodů. Ceny byly pro všechny velmi bohaté. Projekt bude pokračovat i další školní rok s jiným zaměřením.

„Jakožto účastník tohoto projektu mohu říci, že byl pro mě přínosný. Rozšířil jsem si vědomosti, co se energetiky týče, hlavně o fotovoltaických panelech. Konzultace s vedoucím projektu byla velmi přínosná. S Viktorem nás to stálo hodně úsilí, ale bavilo nás to. Projet jsem si velice užil.“ Tomáš Palian, 9.A

Foto - viz fotogalerie

Mgr. Jiřina Stenchlá