Zastupitelstvo města Karviné rozhodlo, sloučit příspěvkové organizace Základní školu a Mateřskou školu U Studny, Karviná, příspěvkovou organizaci, IČO 48004511 a Základní školu a Mateřskou školu Majakovského, Karviná, příspěvkovou organizaci, IČO 48004561, zřizované statutárním městem Karviná, do jednoho právního subjektu, a to s účinností od 01.08.2024

Z výše uvedeného vyplývá, že školy budou sloučeny pod jednoho ředitele, a to ředitele ZŠ a MŠ U Studny pana Mgr. Martina Bandora. Pro naše žáky se však nic nemění, dále budou docházet na tuto školu, která již neponese jméno ZŠ a MŠ Majakovského, ale stane se odloučeným pracovištěm ZŠ a MŠ U Studny. Podle počtu dětí a zájmu rodičů by měly být na ZŠ a MŠ U Studny otevřeny 2. první třídy, na naší škole pak jedna 1. třída.

vedení ZŠ a MŠ Majakovského