Jako každý rok se na městském koupališti koná akce zaměřená na bezpečnost dětí o prázdninách. Jsou zde zastoupeny ukázky práce hasičů, policie, psovodů, zdravotníků, báňských záchranářů atd. Děti se hravou formou seznámí s nebezpečími, která jim zejména v létě při pobytu venku hrozí. Této akce se zúčastnily všechny děti 1. stupně a pro všechny byla velmi poučná a zábavná.

Foto - viz fotogalerie.

Mgr. Silvie Vlčková