20. května 2023 se třída, která opustila školní lavice v roce 1975, opět sešla, a to velmi netradičně, na své rodné Základní škole Majakovského. V úvodu jsme požádali naši spolužačku a zároveň i zdejší učitelku (dnes již krátce v důchodu) Mgr. Hanku Cioskovou o zprostředkování návštěvy a vyšlo to.

Se školou v její současné podobě nás seznámil přímo pan ředitel Mgr. Roman Hamrus. Viděli jsme nové třídy i speciální učebny po rekonstrukci, ale také například tělocvičnu, která nám připomenula naše hodiny tělocviku, a její zcela nové sociální zázemí. V jedné speciální učebně na nás čekal pan učitel Mgr. Radek Krnáč. Ten nám předvedl moderní techniku pro výuku zeměpisu a hned si nás vyzkoušel na interaktivní tabuli. Zasvětil nás také do problému dnešního školství a přidal pár veselých příhod z výuky. Opět se z nás stali žáci a na krátkou chvíli nám bylo 15 let. Při prohlídce celé školy nás pak doprovázela paní sekretářka Iveta Vitámvásová a pan školník Milan Martinček.

Děkujeme panu řediteli a všem zmíněným pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům, že přestože byla sobota, byli ochotni přijít, aby nás přivítali na půdě školy. Umožnili nám tak zahájit naše setkání velmi originálně.

Něco o nás:

9.A ukončila svou školní docházku v roce 1975. Třídní učitelkou byla paní Vlasta Ječmínková, která nás vedla od 5. třídy a které je letos 85 let. Nám žákům je už také 63 let. Většina z nás je již v důchodu a těšíme se ze svých vnoučat. Ale na svou školu nikdy nezapomeneme, protože jsme měli štěstí nejen na to, že jsme byli dobrý tým, ale také na skvělé pedagogy.

Držíme základní škole Majakovského palce, ať má i nadále štěstí jak na dobré učitele, tak na pilné žáky.

Zdraví 9.A /1975

Za spolužáky napsala Bc. Alena Rusínová (Babušková)